ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณวัตร
Welcome to website of Kanlayanawat school

*** ทางผู้ดูแลระบบต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเนื่องจากเครื่องแม่ข่ายเครื่องเดิมเกิดความเสียหาย ทำให้ข้อมูลบางส่วนหายไป***