วิชา ท43101 ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง พันธกิจของภาษา จำนวน 10 ข้อ
โดย คุณครูวิชญารัตน์ ธรรมาวิวัฒน์กุล โรงเรียนกัลยาณวัตร
คำสั่ง เลือก คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
จากข้อ 1 - 10 จงพิจารณาว่า สถานการณ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ แสดงถึงพันธกิจของภาษาในแง่ใด "1. ฉันชอบดูการประกวดนักร้องรายการ "เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว" แต่ละคนร้องเพลงได้เพราะมาก "
   ภาษาช่วยธำรงสังคม
   ภาษาช่วยจรรโลงใจ
   ภาษาช่วยแสดงปัจเจกบุคคล
   ภาษาช่วยกำหนดอนาคต

ข้อที่ 2)
"พิทยาเป็นคนพูดจาโผงผาง ไม่ค่อยมีใครชอบ"
   ภาษาช่วยจรรโลงใจ
   ภาษาช่วยกำหนดอนาคต
   ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา
   ภาษาช่วยแสดงปัจเจกบุคคล

ข้อที่ 3)
ปีนี้จะสอบโอเน็ท ในวันใกล้เคียงกับปีที่แล้ว
   ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา
   ภาษาช่วยธำรงสังคม
   ภาษาช่วยกำหนดอนาคต
   ภาษาช่วยแสดงปัจเจกบุคคล

ข้อที่ 4)
นักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตรชอบอ่านหนังสือการ์ตูน อ่านได้อ่านดี อ่านทุกวัน
   ภาษาช่วยธำรงสังคม
   ภาษาช่วยจรรโลงใจ
   ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา
   ภาษาช่วยแสดงปัจเจกบุคคล

ข้อที่ 5)
เดี๋ยวนี้การติดต่อสื่อสารทำได้ง่ายมาก แค่พริบตาเดียวก็ส่งข่าวข้ามโลกไปได้แล้ว
   ภาษาช่วยธำรงสังคม
   ภาษาช่วยจรรโลงใจ
   ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา
   ภาษาช่วยกำหนดอนาคต

ข้อที่ 6)
จะเลือกเรียนอะไร คณะอะไร ดูแผนพัฒนาประเทศฉบับใหม่ไว้บ้างนะ
   ภาษาช่วยธำรงสังคม
   ภาษาช่วยจรรโลงใจ
   ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา
   ภาษาช่วยกำหนดอนาคต

ข้อที่ 7)
"อาจารย์สอนภาษาไทยคนนี้ใจดี พูดจาไพเราะ นักเรียนชอบ"
   ภาษาช่วยธำรงสังคม
   ภาษาช่วยกำหนดอนาคต
   ภาษาช่วยแสดงปัจเจกบุคคล
   ข้อ 1 และ ข้อ 2

ข้อที่ 8)
พี่สาวฉันกำลังเรียนปริญญาโท ต้องทำวิทยานิพนธ์ด้วย เห็นบ่นว่ายากมาก
   ภาษาช่วยกำหนดอนาคต
   ภาษาช่วยจรรโลงใจ
   ภาษาช่วยแสดงปัจเจกบุคคล
   ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา

ข้อที่ 9)
"ฉันว่า เพลงนี้ต้องเป็นของสิงโต เดอะสตาร์5 แน่นอน เสียงแบบนี้ ฉันจำไม่ผิดหรอก"
   ภาษาช่วยจรรโลงใจ
   ภาษาช่วยธำรงสังคม
   ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา
   ภาษาช่วยแสดงปัจเจกบุคคล

ข้อที่ 10)
"เธอไปพูดว่าอะไรยายแจ๋วหรือ เห็นโกรธหน้าตาบูดบึ้งแล้ว"
   ภาษาช่วยธำรงสังคม
   ภาษาช่วยจรรโลงใจ
   ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา
   ภาษาช่วยแสดงปัจเจกบุคคล