ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่การสอน วิชาเอกภาษาไทย รับสมัครวันที่ 15-18 สิงหาคม 2566
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง คืนเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รางวัล/ผลงาน

โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอแสดงความยินดีกับ นายวัจน์กร เลิศฤทธิ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 15 ได้รางวัล เหรียญทองแดง

ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 The 20th Thailand Mathematical Olympiad (20th TMO)


 
  -อ่านเพิ่มเติม-

วงโยธวาทิตโรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ความสามารถเหรียญเงิน ประเภท Brass Battle Professional Class (รุ่น Open ไม่จำกัดอายุ) ระดับนานาชาติ

ในการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่ง ประเทศไทย ประจำปี 2565 Thailand World Music  Championship 2022 (TWMC2022) ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

      -อ่านเพิ่มเติม-

คุณครูวัชรากร เหลืองวิเชียรฉาย Bach Artist Thailand ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ในงาน “ดนตรีในสวน : HM Song”ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 5 ธันวาคม 2565

   -อ่านเพิ่มเติม-

วารสารกัลยาณวัตร

นางฟ้าแจ้งข่าว

KW Channel

บริการออนไลน์

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน

คำสั่งโรงเรียน

Facebook กัลยาณวัตร

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ศูนย์การเรียนการสอนออนไลน์

ข้อมูล สถิติ

0
ผู้บริหาร
0
ครูและบุคลากร
0
จำนวนนักเรียน

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ที่อยู่: 240 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043 224427

คุณธรรม

และความรู้

นำไปสู่ "ความเจริญ"